Nordisk kubranking
Shoutbox

Hur tar man bort ett account? Snälla kan någon skriva? ;)


John Skoog
2014-09-10 19:01:29

I enlighet med diskussionen vi fört klarar jag precis gränsen på min 4-bld från 2.8.


Mats Bergsten
2014-09-07 07:18:17

...det är en tämligen godtycklig definition, viktigare för 3x3 än 4x4. Hur som helst, snyggt med 8:07!


Mats Bergsten
2014-09-02 16:19:32

Njae, som Mike Hughey räknar så är det 20% av antalet bitar = 2*5.6 höjs till 12. Så 12 lösta ok, 13 lösta = tur. Men jag håller med om att det är bättre att räkna memobitar i cyklerna, och då håller jag med om 42=tur, 43=ok. Men igen, det ä


Mats Bergsten
2014-09-02 16:18:47

23, 23, 7 om det är en cykel för varje del


Mimmi Leckius
2014-08-29 13:18:14

45 bitar i min memo totalt. Du menar att 44,8 är gränsen? Eller har jag förstått ditt räknesätt rätt? Men ingen rättplacerad ger ju 23, 23, 7. 20% av det är 42,4, alltså: 43 = godkänd, 42= tur.


Mimmi Leckius
2014-08-29 13:17:01

Mats, vi har diskuterat var man ska dra gränsen för tur. Tror vi kom fram till 43 totala memobitar är minsta godkända. Men vi spekulerar bara. Räknar man bara antal lösta bitar så tar man inte hänsyn till antal cykler. När jag skriver 45 menar ja


Mimmi Leckius
2014-08-29 13:16:33

...och Albert, kom till Flen och tävla!


Mats Bergsten
2014-08-03 14:37:46

Högst 20% lösta. För 3x3 blir det tex 6 hörn & 10 kanter, för 4x4 högst 11 bitar lösta


Mats Bergsten
2014-08-03 14:36:52

Tämligen godtyckligt satt


Mats Bergsten
2014-08-03 14:35:52


Uppdaterat 2014-09-15 av Albin Xhemajlaj Sverige WCA-link

Skewb - Snitt av 10(12): 6.55Kommentera(0)

Uppdaterat 2014-09-15 av Mimmi Leckius Sverige WCA-link

3x3 BLD: 1:42.59Kommentera(0)

Uppdaterat 2014-09-15 av John Skoog Sverige

3x3 - bästa tid: 14.53Kommentera(0)
3x3 - snitt av 10(12): 19.60Kommentera(0)

Uppdaterat 2014-09-15 av Ebba Öjendal Sverige

Skewb - bästa tid: 33.00Kommentera(0)

Uppdaterat 2014-09-15 av Peter Åberg Sverige

2x2 - bästa tid: 3.75Kommentera(0)
2x2 - snitt av 10(12): 8.62Kommentera(0)

Uppdaterat 2014-09-14 av John Skoog Sverige

4x4 - bästa tid: 1:23.76Kommentera(0)

Uppdaterat 2014-09-14 av Daniel Wallin Sverige WCA-link

3x3 OH - bästa tid: 16.13Kommentera(0)

Uppdaterat 2014-09-13 av Daniel Wallin Sverige WCA-link

Square 1 - bästa tid: 15.62Kommentera(0)